Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Op de Radboud Universiteit willen we impact maken met ons werk. Dat doen we door baanbrekend onderzoek, hoogwaardig onderwijs, goede ondersteuning en samenwerkingen binnen en buiten de universiteit. Zo leveren we een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. En daar hebben we nog meer collega’s voor nodig, die vanuit hun eigen expertise op zoek willen gaan naar antwoorden. We staan voor een inclusieve gemeenschap en verwelkomen medewerkers met een verscheidenheid in achtergrond, cultuur en perspectief. Help je ook mee om de wereld een stukje beter te maken? Je bent nodig. 

Wil je meer weten over hoe het is om bij de Radboud Universiteit te werken? Volg dan ons Instagramaccount en lees verhalen van onze collega’s.

Human Resources
De divisie Human Resources is één van de zes divisies van Radboud Services. Met ruim 1200 medewerkers ondersteunt en faciliteert Radboud Services het onderwijs en onderzoek aan de Radboud Universiteit.

1. Inleiding

Als HR manager Leiderschap & Cultuur draag jij bij aan uitdagende vraagstukken in het HR landschap van de Radboud Universiteit. Je helpt om de volgende stap te zetten op essentiële thema’s als talentontwikkeling, erkennen en waarderen en sociale veiligheid. We zijn op zoek naar een manager met een eigentijdse visie op leiderschap en cultuur, iemand die de organisatie inspireert en de vertaalslag kan maken naar passende interventies die de universiteit nu helpen én voorbereiden op de toekomst. Voel jij je aangesproken? Dan kijken wij uit naar een ontmoeting met jou! 

2. Functieomschrijving

De HR-divisie zoekt een strategische, inspirerende en daadkrachtige leidinggevende voor het team Leiderschap & Cultuur.

Het team Leiderschap & Cultuur valt binnen de divisie HR en richt zich op diverse organisatiebrede (beleids-)thema’s, waaronder Erkennen en Waarderen, Sociale veiligheid, Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), Leiderschap en Bedrijfsgezondheidszorg. Als leidinggevende van dit team geef je sturing aan beleids- en organisatieadviseurs en projectmedewerkers. Je zet de strategische koers uit, stimuleert de ontwikkeling van medewerkers en speelt een cruciale rol in het bevorderen van een inclusieve en veilige werkomgeving voor de universiteit. Deze rol van leidinggevende combineer je met een inhoudelijke rol als management development adviseur van het college van bestuur en de faculteitsbesturen met betrekking tot het topkader. Onderwerpen die hierbij horen zijn onder andere leiderschapsontwikkeling en opvolgingsplanning voor genoemde doelgroepen.

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het managen van cultuur- en leiderschapsvraagstukken binnen en buiten de organisatie. Je bent in staat om de behoeften van verschillende stakeholders te identificeren en te integreren in de ontwikkeling van effectieve beleids- en organisatieadviezen en de implementatietrajecten. Je vaart op de inhoudelijke expertise van de portefeuillehouders en beleidsadviseurs en fungeert als inhoudelijk en procesmatig sparringpartner. Hierbij zorg je voor een optimale samenwerking binnen het team en met andere relevante teams/afdelingen binnen de divisie HR, de andere divisies en faculteiten binnen de universiteit. Je hebt aandacht voor de professionalisering van individuele teamleden en de cohesie binnen het team. 

Recent is besloten een splitsing aan te brengen binnen de afdeling SBO (Strategie, Beleid en Ontwikkeling). Deze splitsing heeft geresulteerd in twee verschillende teams, namelijk het team Leiderschap & Cultuur en het team Duurzame Inzetbaarheid. Het team Leiderschap & Cultuur richt zich op strategie en beleid. Het team Duurzame Inzetbaarheid beheert het organisatiebrede ontwikkelaanbod voor medewerkers en teams. Samen met de HR manager Duurzame Inzetbaarheid werk jij aan het realiseren van de brugfunctie tussen beide teams.

De beleidsadviseurs van Leiderschap & Cultuur zijn verantwoordelijk voor het inhoudelijke beleid, het implementatieproces en de regie over het bestuurlijke proces en medezeggenschap. Hierbij behoud jij, als leidinggevende, de helikopterview en begeleid je de adviseurs bij complexe vraagstukken.

Je weet een inspirerende en stimulerende werkomgeving te creëren, zowel voor het team als voor het individu. Je werkt met je team aan de borging van het HR-beleid en de continue verbetering van de HR-dienstverlening aan de lijn. Je speelt hierin op actuele ontwikkelingen. Door jouw manier van leidinggeven weet je medewerkers te motiveren en voelen zij zich uitgedaagd en gesteund het beste uit zichzelf te halen. Je bent beschikbaar voor de teamleden en hebt een empathische grondhouding ten aanzien van de diversiteit in het team. Je stimuleert door aan te moedigen en te prikkelen door op inspirerende wijze nieuwsgierigheid aan te jagen.

Als MT-lid van de divisie HR werk je samen met vier andere MT-leden en de directeur van de divisie HR aan de verdere professionalisering van de HR-organisatie. Je bent organisatiesensitief en geeft zichtbaar invulling aan de leiderschapswaarden moed, verbinding en openheid.
Leiderschap is één van de speerpunten in de HR-strategie van de Radboud Universiteit. Als inhoudelijk sterke HR manager Leiderschap & Cultuur richt je je op de continuïteit, kwaliteit en ontwikkeling van de (toekomstig) leidinggevenden. Jij draagt zorg voor verbanden met andere belangrijke HR-thema's, zoals Erkennen & Waarderen, Sociale Veiligheid, Diversity Equity and Inclusion (DEI), Loopbaan- en Talentontwikkeling, Vitaliteit en Bedrijfsgezondheidszorg. Je werkt hierin nauw samen met de divisiedirecteur HR, het college van bestuur, de raad van toezicht, de HR managers van de faculteiten en de professionals van je eigen team. Twee belangrijke doelstellingen in het HR-jaarplan zijn opvolgingsplanning en het verder ontwikkelen van een bestuurlijk leiderschapsprogramma.

Opvolgingsplanning
De afgelopen jaren is een mooie basis gelegd voor de opvolgingsplanning voor de topposities binnen de universiteit. Divisie HR speelt een belangrijke rol bij de werving van medewerkers voor de topposities binnen faculteiten en divisies en het werken aan verdere professionalisering van de opvolgingsplanning voor bestuurlijk talent. In het kader van de opvolgingsplanning ben je nauw betrokken bij selectieprocedures voor het topkader en sleutelposities en fungeer je als adviseur voor zowel de vacaturehouder als de HR manager tijdens de selectieprocedure.

Daarnaast adviseer en coach je het college van bestuur en faculteitsbesturen op het ontwikkelen van hun eigen (bestuurlijk) leiderschap en de ontwikkeling van het topkader. Je bent sparringpartner en adviseur met betrekking tot het management developmentproces en instrumenten die ten behoeve van het college en het topkader worden ingezet.

Bestuurlijk leiderschapsprogramma
In 2023 is er in het kader van de ontwikkeling van bestuurlijk leiderschap een aantal programma onderdelen georganiseerd (onder andere een dag over Leiderschap en Sociale Veiligheid) voor het college van bestuur, de decanen en de directeuren. Als HR manager Leiderschap & Cultuur ga je dit kernprogramma Bestuurlijk leiderschap verder ontwikkelen, gericht op drie bouwstenen: ontwikkelen als bestuurder (ik), samen missie en strategie realiseren (wij) en het vergroten van het verandervermogen in de organisatie (organisatie).

Wil je graag nog meer weten over de ambitie en uitdagingen van HR? Lees dan het interview met collega's Elian (HR manager) en Patricia (HR-directeur).

3. Profiel (functie-eisen) 

 • Je hebt een afgeronde academische of (post-)hbo-opleiding, bij voorkeur in een relevante richting, zoals Verandermanagement, Organisatiekunde of HRM.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in een MD-functie, bij voorkeur in een vergelijkbare setting.
 • Je bent een strategische en conceptuele denker die in staat is om een visie te vertalen naar interventies.
 • Je bent een inhoudelijk sterke en verbindende gesprekspartner, die snel kan schakelen tussen de verschillende krachtenvelden en gericht is op samenwerking.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om te verbinden op verschillende niveaus.
 • Je hebt ruime ervaring met projectmanagement en het managen van complexe processen.
 • Je hebt affiniteit met de academische wereld en ervaring met het werken binnen een universitaire omgeving is een pre.

4. Wij zijn (werkomgeving) 

Het team Leiderschap en Cultuur is onderdeel van de divisie HR. De divisie is verantwoordelijk voor de HR-strategie (de beste plek voor jou om te werken), ontwikkelt en monitort de uitvoering en impact van het HR-beleid en ondersteunt het bestuur, management en medewerkers van de universiteit met betrekking tot personele en organisatorische thema's. 

5. Wij bieden 

 • Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Je salaris binnen salarisschaal 12 is afhankelijk van je opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring. De bedragen in de schaal zijn op basis van een 38-urige werkweek.
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. 
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.

6. Praktische informatie en solliciteren

Je kunt uiterlijk solliciteren op 30 juni 2024. Dit kan uitsluitend via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan Janneke Hermans. In het sollicitatieformulier lees je welke documenten je mee moet sturen met je sollicitatie. 

De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 4 juli en de tweede gesprekken op dinsdag 9 juli. Je treedt bij voorkeur per 1 september 2024 in dienst.

Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten. 

Dienstverband Bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Omvang functie Fulltime/Parttime
Gewenste startdatum 01-07-2024
Salaris Afdelingshoofd 2
Salaris
 • € 5247 - € 6737
Aantal posities 1
Uren 0,8 - 1,0
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Land Nederland
Referentienummer 2024/114
Contact
 • Gea de Groot, gea.degroot@ru.nl
Gepubliceerd 07-06-2024
Uiterste datum 30-06-2024

Terug naar vacatures