Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Op de Radboud Universiteit willen we impact maken met ons werk. Dat doen we door baanbrekend onderzoek, hoogwaardig onderwijs, goede ondersteuning en samenwerkingen binnen en buiten de universiteit. Zo leveren we een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. En daar hebben we nog meer collega’s voor nodig, die vanuit hun eigen expertise op zoek willen gaan naar antwoorden. We staan voor een inclusieve gemeenschap en verwelkomen medewerkers met een verscheidenheid in achtergrond, cultuur en perspectief. Help je ook mee om de wereld een stukje beter te maken? Je bent nodig. 

Wil je meer weten over hoe het is om bij de Radboud Universiteit te werken? Volg dan ons Instagramaccount en lees verhalen van onze collega’s.

Faculteit der Sociale Wetenschappen
Aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen verdiepen we ons in het gedrag, voelen en denken van mensen. Mens en maatschappij vormen de focus van ons werk. We kijken binnen die context naar thema's als het gedrag en de psyche van de mens, onderwijs en opvoeden, communicatie, maatschappij en cultuur. De faculteit biedt onderwijs aan 6.000 studenten en heeft 700 medewerkers in dienst. De zes opleidingsclusters (Psychologie, Artificial Intelligence, Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen, Communicatiewetenschap, Sociologie en Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie) zijn ondergebracht in het onderwijsinstituut Sociale Wetenschappen. Ons onderzoek is ondergebracht binnen drie onderzoeksinstituten: Donders Centre for Cognition, Behavioural Science Institute en Radboud Social Cultural Research.

1. Inleiding 

Wat maakt het lezen van digitale teksten voor kinderen anders? En hoe ziet een interventie eruit voor bovenbouw primair onderwijs waarin we kinderen leren omgaan met het begrijpen van meerdere digitale teksten? Dat ga je onderzoeken in dit PhD project, onderdeel van het NWO-vici project:  Opportunities and challenges in children’s comprehension of multiple digital texts.

2. Functieomschrijving 

De digitale maatschappij vraagt van leerlingen dat ze om kunnen gaan met digitale teksten. Zeker het kunnen integreren van informatie uit meerdere digitale documenten is daarbij een vaardigheid die leerlingen in het basisonderwijs niet zomaar beheersen. Ze moeten, naast het integreren van informatie, ook de betrouwbaarheid van de teksten evalueren, informatie vergelijken, en omgaan met digitale aspecten van de teksten.

Als promovendus voer je onderzoek uit waarbij in dit project een experimentele studie wordt gevolgd door een interventiestudie. Daarnaast is reeds data verzameld van een experimentele studie, die nog verwerkt moet worden. Je onderzoekt bij leerlingen in groep 7/8 hoe ze digitale teksten lezen: kijken ze naar de betrouwbaarheid van de bron, maakt het uit of je moet scrollen of klikken? Daarnaast ontwikkel je, samen met een postdoc, een interventie waarbij je ook gebruikmaakt van reeds verzamelde gegevens in een longitudinaal onderzoek (o.a. eye-tracking maten). Het doel is om onder andere met eye-movement-modeling examples´ te gaan werken. Een uitgebreidere beschrijving van  het project vind je op de website van Opportunities and challenges in digital reading comprehension

Je begeleidingsteam bestaat uit Marco van de Ven en Aurora Troncoso-Ruiz (RU), Jos Keuning (Cito), en Eliane Segers (RU). Als onderdeel van je promovendus-positie krijg je een onderwijstaak van 10% en de mogelijkheid om aan de slag te gaan/te werken aan je onderwijsportfolio voor Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO).

Achtergrond: het betreft een vervanging van een kandidaat die helaas ziek is geworden, vandaar de iets afwijkende contractduur. Er is al een deel van het werk gedaan, waaronder bijvoorbeeld het verkrijgen van ethische toestemming. Het project loopt al een aantal jaren, en je stapt in bij een rijdende trein. Bij het project werken op dit moment twee promovenda en twee postdocs.

3. Profiel (functie-eisen) 

 • Je hebt een afgeronde research master in, bij voorkeur, behavioral science, cognitive science, orthopedagogiek, onderwijswetenschappen of aanverwant.
 • Je hebt goede statistische vaardigheden heeft (kwantitatieve en kwalitatieve analysemethoden).
 • Ervaring met quasi-experimenteel en/of interventieonderzoek is een pre.
 • Je hebt affiniteit met digitaal lezen / AI.
 • Je hebt een hoge Engelse en Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheid. 
 • Je kunt  functioneren in een multidisciplinaire omgeving.
 • Ervaring met dataverzameling in scholen is een pre.
 • Ervaring in het werken met VO-scholen is een pre. 

4. Wij zijn (werkomgeving) 

Het Behavioural Science Institute (BSI) is een interdisciplinair onderzoeksinstituut waarin fundamenteel, toegepast en translationeel onderzoek plaatsvindt, vaak met als doel om belangrijke maatschappelijke vraagstukken te begrijpen en bij te dragen aan een oplossing.

Het BSI is een van de drie onderzoeksinstituten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Onze onderzoekers werken samen over de grenzen van de psychologie, communicatiewetenschappen, pedagogische wetenschappen en onderwijskunde. Onze missie voor de komende jaren is om onze krachten te bundelen voor interdisciplinair onderzoek binnen het thema “Empowering the Young”. We onderzoeken de uitdagingen waarmee jonge mensen in de huidige samenleving worden geconfronteerd en dragen bij aan hun empowerment.

Het BSI voert kwalitatief hoogstaand onderzoek uit waarmee we wetenschappelijke en maatschappelijke impact hebben. Om dit te bevorderen biedt het instituut uitstekende onderzoeksfaciliteiten en hebben we sterke samenwerkingen met relevante niet-academische instellingen. Bovendien staat het BSI bekend om haar succesvolle graduate school en sterke toewijding aan open science en team science. We maken ons hard voor een warme, inclusieve en coöperatieve onderzoeksomgeving waarin onze medewerkers goed worden ondersteund binnen een werkcultuur die samenwerking en respect bevordert.

5. Wij bieden 

 • Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van anderhalf jaar. Na een positieve beoordeling wordt dit verlengd met 34 maanden.
 • Je salaris start met € 2.770 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek en loopt op tot € 3.539 vanaf het 4e jaar (salarisschaal P).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. 
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.

6. Praktische informatie en solliciteren 

Je kunt uiterlijk solliciteren op 21 juni 2024. Dit kan uitsluitend via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan Eliane Segers. In het sollicitatieformulier lees je welke documenten je mee moet sturen met je sollicitatie. 

De eerste gesprekken vinden plaats op 26 juni. De eventuele tweede gesprekken vinden plaats op 5 juli. Je treedt bij voorkeur zo snel mogelijk in dienst. 
 
Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten. 

Dienstverband Bepaalde tijd
Omvang functie Parttime
Salaris promovendus
Salaris
 • € 2770 - € 3539
Aantal posities 1
Uren 0,8
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Land Nederland
Referentienummer 2024/116
Contact
 • Eliane Segers, eliane.segers@ru.nl
Gepubliceerd 03-06-2024
Uiterste datum 21-06-2024

Terug naar vacatures