Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Op de Radboud Universiteit willen we impact maken met ons werk. Dat doen we door baanbrekend onderzoek, hoogwaardig onderwijs, goede ondersteuning en samenwerkingen binnen en buiten de universiteit. Zo leveren we een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. En daar hebben we nog meer collega’s voor nodig, die vanuit hun eigen expertise op zoek willen gaan naar antwoorden. We staan voor een inclusieve gemeenschap en verwelkomen medewerkers met een verscheidenheid in achtergrond, cultuur en perspectief. Help je ook mee om de wereld een stukje beter te maken? Je bent nodig. 

Wil je meer weten over hoe het is om bij de Radboud Universiteit te werken? Volg dan ons Instagramaccount en lees verhalen van onze collega’s.

Bestuursbureau
Het Bestuursbureau ondersteunt het college van bestuur en draagt zorg voor de beleids- en besluitvorming. De eenheid bestaat uit de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ), de Interne Audit Dienst, de Ombudsfunctionarissen en het team Vertrouwenspersonen. Deze onafhankelijke functies zijn ‘critical friends’ van de organisatie en hebben een rechtstreekse rapportagelijn naar het college van bestuur. De medewerkers in de onafhankelijke functies zijn sparringpartner, kijken kritisch mee en geven gevraagd en ongevraagd advies.

1. Inleiding 

Wil jij op een leuke afdeling werken in het prachtige Berchmanianum en vanuit juridisch oogpunt bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen binnen Radboud Universiteit? Heb jij ruime kennis van en ervaring met het civiel recht? En ben jij iemand die graag samenwerkt, bestuurssensitief is en oplossingsgericht denkt? Dan ben jij nodig bij team Juridische Zaken van de Radboud Universiteit. 

2. Functieomschrijving 

Als civiel jurist van het team Juridische Zaken (JZ) ben je breed inzetbaar. Je adviseert het College van Bestuur, diensten en faculteiten op civielrechtelijk terrein in brede zin. Je adviseert over contracten en stelt ze op. Ook adviseer je over IE-kwesties (met name auteurs- en octrooirecht), ondernemingsrechtelijke zaken, inkoop en aansprakelijkheidsrecht mede gerelateerd aan de huidige nationale en internationale subsidieontwikkelingen, zoals Groeifondsen en Horizon Europe.

Samen met de drie andere civilisten werk je aan standaardisering en modellen en denk je mee bij vraagstukken op het gebied van privacy. Bovendien treed je in voorkomende gevallen op in juridische procedures namens het College van Bestuur en onderhoud je contacten met advocaten/ notarissen. Indien gewenst lever je een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op de terreinen waarop JZ actief is, al dan niet in nauwe samenwerking met andere afdelingen.

De juristen van het team Juridische Zaken (JZ) fungeren voorts indien nodig als elkaars "achtervang". Kortom: een afwisselend takenpakket voor een veelzijdige en slagvaardige professional.

3. Profiel (functie-eisen) 

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding (master) in de rechtsgeleerdheid.
 • Je hebt grondige kennis van en ervaring met het civiel recht (minimaal 5-7 jaar relevante werkervaring), met name op één of meerdere van de tot het werkgebied behorende terreinen.
 • Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels; je schrijft bondig, leesbaar en duidelijk. De juridische werkelijkheid kan je zodanig verwoorden dat het voor niet-juristen begrijpelijk is.
 • Je hebt een goed analytisch en probleemoplossend vermogen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring als jurist in een bestuurlijke omgeving en je beschikt over een goed bestuurlijk inlevingsvermogen.
 • Je bent een teamspeler die flexibel is en ook individueel stevig in de schoenen staat. 

4. Wij zijn (werkomgeving) 

De sectie Juridische Zaken maakt deel uit van het Bestuursbureau van de Radboud Universiteit. Het Bestuursbureau staat onder leiding van de secretaris van het College van Bestuur (CvB) en adviseert het college vanuit een onafhankelijke positie. Binnen deze eenheid zijn naast de juridische sectie, het bestuurssecretariaat, de griffie van het CvB, de ondersteuning van de medezeggenschap, Documentaire Informatie Voorziening (DIV) en het bureau van de pedel ondergebracht.

Binnen de sectie JZ zijn op dit moment elf medewerkers werkzaam. Behalve over civiel-juridische zaken, adviseren wij over bestuursrechtelijke en onderwijsrechtelijke kwesties, over governance en privacy-aspecten en beheren we de verzekeringsportefeuille. Een belangrijk deel van de universitaire regelgeving komt via JZ tot stand. Ook voeren we het secretariaat van diverse bezwaar-, beroep- en klachtencommissies.

5. Wij bieden 

 • Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Je salaris binnen salarisschaal 12 is afhankelijk van je opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring. De bedragen in de schaal zijn op basis van een 38-urige werkweek.
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. 
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.

6. Praktische informatie en solliciteren 

Je kunt uitsluitend solliciteren via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan Martine Flipse-van Til. In het sollicitatieformulier lees je welke documenten je mee moet sturen met je sollicitatie. 

De eerste gesprekken vinden plaats op 27 of 28 juni. Je treedt bij voorkeur zo spoedig mogelijk in dienst. 
 
Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten. 

Dienstverband Bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Omvang functie Fulltime/Parttime
Gewenste startdatum 01-09-2024
Salaris Jurist 1
Salaris
 • € 5247 - € 6737
Aantal posities 1
Uren 0,8
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Land Nederland
Referentienummer 50.006.24
Contact
 • Martine Flipse-van Til, 0631132471, martine.flipse@ru.nl
Gepubliceerd 11-06-2024
Uiterste datum 23-06-2024

Terug naar vacatures