Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Op de Radboud Universiteit willen we impact maken met ons werk. Dat doen we door baanbrekend onderzoek, hoogwaardig onderwijs, goede ondersteuning en samenwerkingen binnen en buiten de universiteit. Zo leveren we een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. En daar hebben we nog meer collega’s voor nodig, die vanuit hun eigen expertise op zoek willen gaan naar antwoorden. We staan voor een inclusieve gemeenschap en verwelkomen medewerkers met een verscheidenheid in achtergrond, cultuur en perspectief. Help je ook mee om de wereld een stukje beter te maken? Je bent nodig. 

Wil je meer weten over hoe het is om bij de Radboud Universiteit te werken? Volg dan ons Instagramaccount en lees verhalen van onze collega’s.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat het veelal in samenwerking met de juridische beroepspraktijk plaatsvindt.

1. Inleiding 

Wil jij je ontwikkelen als juridisch onderzoeker met een robuust onderzoeksprofiel én een brede visie op het recht? Heb je een talent voor het enthousiasmeren van studenten? Dan is dit de plek voor jou! Als universitair docent Algemene Rechtswetenschap draag je bij aan kwalitatief hoogwaardig juridisch onderzoek en onderwijs binnen de Nijmeegse rechtenfaculteit. 

2. Functieomschrijving 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste universitair docent met een serieuze onderzoeksambitie (45% van de aanstelling), een groot engagement met onderwijs (45% van de aanstelling) en bereidheid om facultaire bestuurs- en beheerstaken op zich te nemen (10% van de aanstelling).

Vanwege de belangrijke, vormende functie van ons onderwijs binnen het curriculum zoeken wij een gedreven docent met uitstekende onderwijsevaluaties. Je geeft in ieder geval werkgroeponderwijs in de vakken Inleiding tot de rechtswetenschap en Academische (schrijf)vaardigheden alsmede hoorcollegeonderwijs in het vak Recht en bestuur (inleiding recht voor bestuurskundigen). Daarnaast coördineer je het vak Recht en bestuur en het Tutoraat (ouderejaars studenten die optreden als tutor voor de eerstejaars). Ook draag je bij aan de doorontwikkeling van al deze vakken. Ontwikkeling van eigen masteronderwijs is op termijn bespreekbaar.

De afdeling Algemene Rechtswetenschap bestaat op dit moment uit zo’n 15, voornamelijk jonge medewerkers en is aangesloten bij het publiekrechtelijke Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR). Met het oog op samenwerking binnen dit onderzoekscentrum, heb je een goed onderzoeks-track record en enthousiasmerende toekomstplannen, die aansluiten bij een van de deelprogramma's van het SteR. Binnen deze randvoorwaarden is veel mogelijk. In de huidige vaksectie is een brede variatie aan (vooral publiekrechtelijke) onderzoeksexpertise vertegenwoordigd.

3. Profiel (functie-eisen) 

 • Je hebt een universitaire promotie in de rechtsgeleerdheid, dan wel een vergevorderd promotietraject met zicht op een promotie.
 • Je hebt een overtuigende onderzoeks-track record en enthousiasmerende onderzoeksplannen die passen in een of meerdere programma’s van het onderzoekcentrum.
 • Je hebt een brede interesse in verschillende rechtsgebieden.
 • Je beschikt over uitstekende didactische en contactuele vaardigheden en gedrevenheid als docent (in het bezit van een BKO certificaat of bereid dit te behalen).
 • Je bent creatief en neemt initiatief bij het ontwikkelen van nieuw onderwijs en onderzoek. Je hebt bestuurlijke kwaliteiten en bent enthousiast en betrokken bij zowel studenten als collega’s. 

4. Wij zijn (werkomgeving) 

Onder begeleiding van de vaksectie Algemene Rechtswetenschap maken de Nijmeegse eerstejaars rechtenstudenten kennis met de fundamentele beginselen en uitgangspunten van ons rechtsstelsel. Daartoe verzorgt de vaksectie de propedeusevakken Inleiding tot de rechtswetenschap, Tutoraat, Academische vaardigheden, Recht en bestuur alsmede de mastervakken Overheidsaansprakelijkheid, Rechtspleging I en Rechtspleging II. Leden van de vaksectie begeleiden ook bachelor- en masterscripties.

Het onderzoek van de leden van de vaksectie is gericht op de thema's rechtsstaat, rechtspraak en overheidsaansprakelijkheid. De vaksectie participeert in het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR). Dit centrum biedt een stimulerende omgeving voor het verrichten van hoogwaardig, vernieuwend rechtsgeleerd onderzoek op het terrein van het (inter)nationaal publiekrecht. Het SteR draagt zijn wetenschappelijke inzichten uit via gezaghebbende nationale en internationale publicaties, voordrachten, congressen en symposia. Kruisbestuiving tussen wetenschap, rechtspraktijk en onderwijs is van groot belang voor zowel de vaksectie als het SteR.

5. Wij bieden 

 • Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Je salaris binnen salarisschaal 11 of 12 is afhankelijk van je opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring. De bedragen in de schaal zijn op basis van een 38-urige werkweek. 
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. 
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.

6. Praktische informatie en solliciteren 

Je kunt uitsluitend solliciteren via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan Roel Schutgens. In het sollicitatieformulier lees je welke documenten je mee moet sturen met je sollicitatie. 

De eerste gesprekken vinden plaats op 28 juni. Je treedt bij voorkeur per 1 augustus in dienst. 
 
Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten. 

Dienstverband Bepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Gewenste startdatum 01-08-2024
Salaris Universitair docent 1
Salaris
 • € 4332 - € 5929
 • € 5247 - € 6737
Aantal posities 1
Uren 1,0
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Land Nederland
Referentienummer 22.011.24
Contact
 • Roel Schutgens, 0243611548, roel.schutgens@ru.nl
Gepubliceerd 21-05-2024
Uiterste datum 23-06-2024

Terug naar vacatures