Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Op de Radboud Universiteit willen we impact maken met ons werk. Dat doen we door baanbrekend onderzoek, hoogwaardig onderwijs, goede ondersteuning en samenwerkingen binnen en buiten de universiteit. Zo leveren we een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. En daar hebben we nog meer collega’s voor nodig, die vanuit hun eigen expertise op zoek willen gaan naar antwoorden. We staan voor een inclusieve gemeenschap en verwelkomen medewerkers met een verscheidenheid in achtergrond, cultuur en perspectief. Help je ook mee om de wereld een stukje beter te maken? Je bent nodig. 

Wil je meer weten over hoe het is om bij de Radboud Universiteit te werken? Volg dan ons Instagramaccount en lees verhalen van onze collega’s.

Faculteit der Sociale Wetenschappen
Aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen verdiepen we ons in het gedrag, voelen en denken van mensen. Mens en maatschappij vormen de focus van ons werk. We kijken binnen die context naar thema's als het gedrag en de psyche van de mens, onderwijs en opvoeden, communicatie, maatschappij en cultuur. De faculteit biedt onderwijs aan 6.000 studenten en heeft 700 medewerkers in dienst. De zes opleidingsclusters (Psychologie, Artificial Intelligence, Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen, Communicatiewetenschap, Sociologie en Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie) zijn ondergebracht in het onderwijsinstituut Sociale Wetenschappen. Ons onderzoek is ondergebracht binnen drie onderzoeksinstituten: Donders Centre for Cognition, Behavioural Science Institute en Radboud Social Cultural Research.

1. Inleiding 

Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar alcoholgebruik onder studenten en wil je dit samen met de doelgroep ontwikkelen? Word je enthousiast van een interdisciplinair project met Radboud Universiteit, Tilburg University en andere partners? Dan zoeken wij jou als promovendus bij het onderzoeksprogramma Developmental Psychopathology binnen het Behavioural Science Institute (BSI)!

2. Functieomschrijving 

We starten per 1 oktober 2024 met een door ZonMW gesubsidieerd project naar het effect van IkPas (een maand niet drinken) op de sociale drinknorm en het drinkgedrag van studenten. Overmatig alcoholgebruik door studenten lijkt ‘erbij te horen’, maar kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en problemen opleveren op sociaal en maatschappelijk vlak.

Er is nog geen passende interventie om het alcoholgebruik onder studenten terug te dringen en de sociale drinknorm te verminderen. Landelijke maatregelen zoals bijvoorbeeld IkPas zijn gericht op de algemene Nederlandse populatie en houden geen rekening met de (online en offline)  sociale studentencontext. Om tot een effectievere interventie te komen streeft dit project vier doelen na:

 1. Inzicht krijgen in de rol van de (combinatie van) de sociale online en offline omgeving op schadelijk alcoholgebruik en de drinknorm onder studenten, door middel van een literatuurreview, interviews/focusgroepen en vragenlijst-onderzoek. 
 2. De IkPas interventie toe spitsen en toegankelijk maken voor studenten door de sociale omgeving te betrekken, in co-creatie met studenten.
 3. De korte en langere effecten van de doorontwikkelde IkPas interventie bij studenten op de sociale drinknorm en het alcoholgebruik in kaart te brengen (vergelijken IkPas gebruikers en niet-gebruikers plus longitudinaal onderzoek bij IkPas gebruikers).
 4. Het verspreiden van de effectieve strategieën die de sociale omgeving gebruikt om de doorontwikkelde IkPas variant onder de aandacht brengen, via landelijke netwerken en loket Gezond Leven.

Als promovendus speel je een actieve rol in dit project en werk je nauw samen met de betrokken teamleden. Ten eerste richt je je, samen met een postdoctoraal onderzoeker, op een literatuurreview. Ten tweede op de rol van de sociale online en offline omgeving, met data uit het Healthy Student Life project (HSL). Ten derde op het effect van de IkPas interventie, door middel van een vergelijking tussen IkPas-gebruikers en niet-gebruikers in HSL data. Ten slotte richt je je op het langetermijneffect van de doorontwikkelde IkPas interventie bij studenten die IkPas gebruikt hebben. De postdoc neemt daarentegen de lead bij de interviews en focusgroepen en bij de studie naar de korte termijn effecten van IkPas.

Het onderzoeksproject wordt ingebed bij het onderzoeksprogramma Developmental Psychopathology binnen het Behavioural Science Institute (BSI). Het onderzoeksproject resulteert uiteindelijk in de voltooiing van een proefschrift aan het einde van je arbeidsovereenkomst. Daarnaast resulteert het project in een doorontwikkelde interventie om alcoholgebruik onder studenten te verminderen. 

Je neemt deel aan supervisiebijeenkomsten, stafvergaderingen en relevante onderzoeksbijeenkomsten. Als lid van het BSI Graduate School PhD programma wordt er van je verwacht dat je verschillende cursussen afrondt die gerelateerd zijn aan de professionele basisvaardigheden van wetenschappelijk onderzoekers, zoals presentatievaardigheden, wetenschappelijke integriteit en datamanagement. We moedigen je ook aan om je werk te presenteren bij relevante workshops en conferenties.

Als onderdeel van je positie krijg je een onderwijstaak van 10% en de mogelijkheid om te starten met het opbouwen van je onderwijsportfolio voor de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO).

3. Profiel (functie-eisen) 

 • Je hebt een (onderzoeks)master Gedragswetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Pedagogiek, (Ontwikkelings)Psychologie of een aanverwant vakgebied afgerond. Affiniteit met het thema ‘middelengebruik’ is een pre.
 • Je hebt aantoonbare belangstelling voor- en ervaring met wetenschappelijk onderzoek.
 • Je hebt affiniteit met kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je bent bekend met onderzoekspraktijken die de transparantie in de sociale wetenschappen vergroten (bijv. preregistratie, gegevens delen) of bent bereid hiermee aan de slag te gaan.
 • Je hebt affiniteit met studenten als onderzoeksgroep en interesse om het onderzoek in co-creatie met studenten te doen.
 • Je hebt goede projectmanagement vaardigheden.
 • Je hebt goede sociale vaardigheden en interesse om vakoverstijgend te leren en te denken.
 • Je bent een teamspeler en houdt van samenwerken, maar je kunt ook zelfstandig werken.
 • Je hebt affiniteit met disseminatie en valorisatie van onderzoeksresultaten.
 • Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Engelse taal (vereist voor het lezen en zelf schrijven van wetenschappelijke publicaties).

4. Wij zijn (werkomgeving) 

Dit promotietraject wordt ingebed binnen het onderzoeksprogramma Developmental Psychopathology van het Behavioural Science Institute. Ons onderzoeksprogramma omvat zowel fundamenteel als toegepast onderzoek naar psychopathologie en welzijn vanaf de kindertijd tot de volwassenheid, waarbij we ons richten op ontwikkeling in context (bijvoorbeeld omgevingen zoals gezin, school of jeugdzorg en sociale verbanden zoals ouders, leeftijdsgenoten of professionals). We zetten ons in voor open science, omarmen preregistratie en het delen van gegevens, en vinden het belangrijk dat ons werk een positieve impact heeft op de maatschappij. Daarom werken we nauw samen met verschillende jeugdzorginstellingen, verslavingszorginstellingen, gemeenten, politie en jeugdgevangenen. Als promovendus maak je deel uit van de labgroep Substance Use, Addiction & Food en sluit je aan bij het Healthy Student Life project.

Behavioural Science Institute
Het Behavioural Science Institute (BSI) is een interdisciplinair onderzoeksinstituut waarin fundamenteel, toegepast en translationeel onderzoek plaatsvindt, met als doel het begrijpen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken en het bijdragen aan een oplossing.

Het BSI is een van de drie onderzoeksinstituten binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Onze onderzoekers werken samen over de grenzen van de psychologie, communicatiewetenschappen, pedagogische wetenschappen en onderwijskunde. Onze missie voor de komende jaren is om onze krachten te bundelen voor interdisciplinair onderzoek binnen het thema “Empowering the Young”. We onderzoeken de uitdagingen waarmee jonge mensen in de huidige samenleving worden geconfronteerd en dragen bij aan hun empowerment.

Het BSI voert kwalitatief hoogstaand onderzoek uit waarmee we wetenschappelijke en maatschappelijke impact hebben. Om dit te bevorderen biedt het instituut uitstekende onderzoeksfaciliteiten en hebben we sterke samenwerkingen met relevante niet-academische instellingen. Bovendien staat het BSI bekend om haar succesvolle Graduate School en sterke toewijding aan open science en team science. We maken ons hard voor een warme, inclusieve en coöperatieve onderzoeksomgeving waarin onze medewerkers goed worden ondersteund binnen een werkcultuur die samenwerking en respect bevordert.

5. Wij bieden 

 • Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst (1,0 fte) voor de duur van anderhalf jaar. Na een positieve beoordeling wordt dit verlengd met tweeënhalf jaar (vierjarig contact).
 • Je salaris start met € 2.770 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek en loopt op tot € 3.539 in het 4e jaar (salarisschaal P).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. 
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.

6. Praktische informatie en solliciteren 

Je kunt uitsluitend solliciteren via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan Jacqueline Vink. In het sollicitatieformulier lees je welke documenten je mee moet sturen met je sollicitatie. 

De eerste gesprekken vinden plaats op 20 augustus, tussen 09:00 en 13:00. De eventuele tweede gesprekken vinden plaats op 27 augustus, ook tussen 09:00 en 13:00. Je treedt bij voorkeur per 1 oktober in dienst. 
 
Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten. 

Dienstverband Bepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Gewenste startdatum 01-10-2024
Salaris Promovendus
Salaris
 • € 2770 - € 3539
Aantal posities 1
Uren 1,0
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Land Nederland
Referentienummer 24.049.24
Contact
 • Jacqueline Vink, jacqueline.vink@ru.nl
Gepubliceerd 17-06-2024
Uiterste datum 14-07-2024

Terug naar vacatures