Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Op de Radboud Universiteit willen we impact maken met ons werk. Dat doen we door baanbrekend onderzoek, hoogwaardig onderwijs, goede ondersteuning en samenwerkingen binnen en buiten de universiteit. Zo leveren we een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. En daar hebben we nog meer collega’s voor nodig, die vanuit hun eigen expertise op zoek willen gaan naar antwoorden. We staan voor een inclusieve gemeenschap en verwelkomen medewerkers met een verscheidenheid in achtergrond, cultuur en perspectief. Help je ook mee om de wereld een stukje beter te maken? Je bent nodig. 

Wil je meer weten over hoe het is om bij de Radboud Universiteit te werken? Volg dan ons Instagramaccount en lees verhalen van onze collega’s.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat het veelal in samenwerking met de juridische beroepspraktijk plaatsvindt.

1. Inleiding 

Wil jij bachelor- en masterstudenten onderwijzen en vernieuwend onderzoek verrichten binnen het Van der Heijden Instituut? Kun jij actuele ontwikkelingen, zoals digitalisering en duurzaamheid, integreren in onderwijs en onderzoek? Dan ben jij de hoogleraar Ondernemingsrecht die wij zoeken!

2. Functieomschrijving 

Ook verricht, initieer en begeleid je (promotie)onderzoek op het gebied van het (commerciële) ondernemingsrecht binnen het onderzoeksprogramma van het Van der Heijden Instituut (VHI), met inbegrip van het verwerven van onderzoeksgelden en met aandacht voor de internationale ontwikkelingen. Je bent in staat actuele ontwikkelingen – zoals de juridische aspecten van digitalisering en duurzaamheid – in zowel onderwijs als onderzoek te betrekken. Grondige kennis van en inzicht in het ondernemingsrecht in ruime zin is hierbij gewenst, inclusief de Europeesrechtelijke aspecten daarvan. 

Het onderzoek naar het ondernemingsgerichte privaatrecht is ondergebracht in het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). Het kent vier onderzoeksprogramma’s: Onderneming & Algemeen Vermogensrecht, Financiering, Zekerheden & Insolventierecht, Ondernemingsrecht en Financieel recht. Het onderzoek op het deelterrein Ondernemingsrecht wordt verricht binnen het VHI. Als hoogleraar Ondernemingsrecht profileer jij je wetenschappelijk in het onderzoeksprogramma Ondernemingsrecht van het OO&R, met hoofdzakelijk positiefrechtelijk onderzoek naar onder meer de beginselen en algemene bepalingen van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, rechtsvormen, corporate governance, aansprakelijkheid en vertegenwoordiging en corporate litigation. Je verricht niet alleen zelf onderzoek, maar entameert met name voor het VHI en het OO&R relevante en vernieuwende onderzoeksthema’s en stimuleert anderen tot het doen van onderzoek. Je ziet het als een van de voornaamste taken om jonge onderzoekers uit te dagen en te laten uitblinken. Je hebt ervaring met het begeleiden van jonge onderzoekers. Je beschikt daarnaast over goede nationale contacten en weet een internationaal netwerk (verder) op te bouwen.

Het onderwijs vormt een belangrijk onderdeel van de leeropdracht. Het vak ondernemingsrecht is een verplicht hoofdvak in de juridische bacheloropleidingen. Het VHI is daarnaast verantwoordelijk voor de masterspecialisatie Ondernemingsrecht (gemiddelde instroom per jaar circa 90 studenten). Als gedreven en goed docent ben je een bron van inspiratie voor mededocenten en studenten, mede dankzij een duidelijke visie op onderwijs, die aansluit bij die van de faculteit. Je bent in staat moderne onderwijsvormen onderdeel van de leermethode te maken en weet onderwijs activerend en uitdagend te maken. Ook heb je ideeën om het onderwijs – zowel qua vorm als inhoud – aan te scherpen en te verbeteren. Daarnaast ben je als hoogleraar medeverantwoordelijk voor het onderwijs in de masterspecialisatie Ondernemingsrecht alsmede de duale en onderzoeksmaster Onderneming & Recht.  

Samen met de afdelingsvoorzitter ben je een van de pijlers van de afdeling, binnen het OO&R en de faculteit, en vervul je een verbindende rol met zusterfaculteiten en in internationaal verband (zoals met het Max Planck Instituut te Hamburg en de KU Leuven). Gelet op de omvang van de aanstelling (1,0 fte) zul jij je mede kunnen belasten met bestuurlijke en organisatorische taken binnen het OO&R. Daarbij verricht je bestuurlijke taken binnen de faculteit, zoals lid of voorzitter van een facultaire commissie of van de medezeggenschap. 

3. Profiel (functie-eisen) 

 • Je bent gepromoveerd op het rechtsgebied van ondernemingsrecht.
 • Je verricht onderzoek op het terrein van het ondernemingsrecht in brede zin en hebt in gezaghebbende publicaties blijk gegeven van vernieuwend onderzoek.
 • Je hebt uitstekende vaardigheden om enthousiasmerend en inspirerend onderwijs te geven voor grote en kleine groepen studenten.
 • Je bent in staat om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een onderzoeks- en onderwijsvisie van de faculteit.
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen van onderzoeksprojecten en het opstellen en verwerven van tweede en/of derde geldstroomprojecten.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van promovendi.
 • Je beschikt over uitstekende bestuurlijke kwaliteiten.
 • Je bent in staat om in een collegiale omgeving leiding te geven aan een team wetenschappers.

4. Wij zijn (werkomgeving) 

Het Van der Heijden Instituut (VHI) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat het veelal in samenwerking met de juridische beroepspraktijk plaatsvindt. 

Het VHI is onderdeel van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). Het OO&R is een samenwerkingsverband van de faculteit en een aantal toonaangevende advocatenkantoren en multinationale ondernemingen, dat onderzoek doet op het terrein van ondernemingsrecht privaatrecht. Door de structurele kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk worden onderzoeksresultaten behaald, die niet slechts voor de rechtswetenschap maar ook voor de rechtspraktijk van belang zijn.

5. Wij bieden 

 • De arbeidsovereenkomst is of tijdelijk (met uitzicht op een vast dienstverband) of vast.
 • Je salaris binnen salarisschaal H2 is afhankelijk van je opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring. De bedragen in de schaal zijn op basis van een 38-urige werkweek.
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. 
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.

6. Praktische informatie en solliciteren 

Je kunt uitsluitend solliciteren via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan prof. mr. Corjo Jansen. In het sollicitatieformulier lees je welke documenten je mee moet sturen met je sollicitatie. 

De eerste gesprekken vinden plaats op 29 augustus. Je treedt bij voorkeur per 15 januari 2025 in dienst. 
 
Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten. 

Dienstverband Bepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Gewenste startdatum 15-01-2025
Salaris Hoogleraar 2
Salaris
 • € 6648 - € 9680
Aantal posities 1
Uren 1,0
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Land Nederland
Referentienummer 22.013.24
Contact
 • Corjo Janssen, corjo.janssen@ru.nl
Gepubliceerd 10-06-2024
Uiterste datum 25-06-2024

Terug naar vacatures