Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Op de Radboud Universiteit willen we impact maken met ons werk. Dat doen we door baanbrekend onderzoek, hoogwaardig onderwijs, goede ondersteuning en samenwerkingen binnen en buiten de universiteit. Zo leveren we een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. En daar hebben we nog meer collega’s voor nodig, die vanuit hun eigen expertise op zoek willen gaan naar antwoorden. We staan voor een inclusieve gemeenschap en verwelkomen medewerkers met een verscheidenheid in achtergrond, cultuur en perspectief. Help je ook mee om de wereld een stukje beter te maken? Je bent nodig. 

Wil je meer weten over hoe het is om bij de Radboud Universiteit te werken? Volg dan ons Instagramaccount en lees verhalen van onze collega’s.

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Medewerkers en studenten van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen reflecteren op de grote uitdagingen van deze tijd en onderzoeken concepten, geloofssystemen en wereldbeelden. Zo voorzien zij het maatschappelijk debat van filosofische en levensbeschouwelijke context en leveren zij een bijdrage aan de analyse en oplossing van de grote maatschappelijke vraagstukken. De faculteit telt ruim 180 medewerkers, verdeeld over acht wetenschappelijke en vier ondersteunde afdelingen. Onze wetenschappers werken samen in zes onderzoekscentra en verzorgen onderwijs aan meer dan 1.000 studenten.

Onze medewerkers en studenten zijn betrokken bij elkaar. De lijnen zijn kort en er is aandacht voor de individuele student en medewerker. Meer over onze missie en visie vind je op de pagina Over FFTR.

1. Inleiding 

Kun jij de brug slaan tussen academische excellentie en theologische relevantie? Heb jij het leiderschap om relaties te onderhouden met zowel theologische instellingen als kerkelijke autoriteiten? En ben je gepassioneerd om het theologisch onderwijs en onderzoek naar nieuwe hoogten te tillen? Dan ben jij nodig als decaan Theologie!

2. Functieomschrijving 

Als decaan theologie ben je verantwoordelijk voor het tot stand brengen en het strategisch beleid van de Faculteit der Theologie. Je voert in dit kader overleg met de portefeuillehouder van het college van bestuur en de bijzondere identiteit van de instelling. Daarnaast draag je zorg voor de ontwikkeling en het onderhouden van relaties met theologische zusterinstellingen en instituten (o.a. para-universitaire instituten) en DGO ter afstemming van theologische aangelegenheden en kwesties die de identiteit van de instelling betreffen als ook het onderhouden van de contacten met de kerkelijke overheid wat betreft benoemingen, mandatumprocedures e.d. en de representatie van de Faculteit der Theologie daar in.

In overleg met de directeur onderwijs, de vicedecaan en de opleidingscoördinator ontwikkel en implementeer je het theologisch onderwijsprogramma en zorg je voor de kwaliteitsbewaking van het theologisch onderwijs en onderzoek. Je bent verantwoordelijk voor het mede opstellen en instemmen met het beleid op het gebied van de onderlinge dienstverlening Theologie en Religiewetenschappen, met name op het gebied van onderwijs en het coördineren van de uitvoering daarvan. Daarnaast ontwikkel je, in samenwerking met collega’s van de afdeling communicatie, het beleid rond communicatie en voorlichting met betrekking tot de theologie.

Je vervult de taken van decaan met betrekking tot promoties, de voorbereiding en begeleiding van hooglerarenbenoemingen op theologische posities en de  benoeming van de opleidingscoördinator Theologie en religiewetenschappen en zorgt voor het voordragen en fiatteren van de leden van de opleiding- en examencommissie.

3. Profiel (functie-eisen) 

 • Je bent gepromoveerd in bij voorkeur een van de theologische disciplines.
 • Je hebt een uitstekende trackrecord op het gebied van onderwijs en onderzoek in een van de theologische disciplines en functioneert op het niveau van UHD of hoogleraar.
 • Je hebt een heldere visie op universitair onderwijs, in het bijzonder in het domein van theologie.
 • Je hebt aantoonbare relevante bestuurlijke ervaring.
 • Je beschikt over een breed nationaal en internationaal netwerk in zowel academische als kerkelijke, in het bijzonder rooms-katholieke, kringen.
 • Je geeft vanuit verbindend leiderschap richting aan de uitvoering van bestaand beleid en de implementatie van nieuwe plannen.
 • Je maakt optimaal gebruik van de diversiteit van medewerkers op het gebied van theologie. Hierbij staan de universitaire kernwaarden Moed, openheid en verbinding.
 • Je bent je bewust is van de context waarin de faculteit zich op het gebied van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact bevindt en draagt van daar uit bij aan de ontwikkeling van nieuwe plannen voor de faculteit als geheel en de uitvoering van het facultaire beleidsplan 2023-2027.

4. Wij zijn (werkomgeving) 

De bijzondere Faculteit der Theologie (FdT) is ingebed in de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR) waardoor er sprake is van twee decanen, waarbij de decaan van de Theologische faculteit het canonieke recht volgt en de bevoegdheden van de decaan van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen beschreven staan in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Bij de toepassing hiervan krijgt de decaan van de bijzondere faculteit theologie bepaalde inspraakrechten waar het het theologische onderwijs en onderzoek betreft. De decaan FdT oefent diens functie uit in afstemming met de decaan FFTR, die eindverantwoordelijk is voor het onderwijs en onderzoek. Bovendien heeft de decaan FdT naast de reguliere bestuurlijke overleggen regelmatige overleggen met de decaan FFTR met betrekking tot vraagstukken betreffende de bijzondere Faculteit der Theologie.

5. Wij bieden 

 • Je krijgt een tijdelijke aanstelling van 4 jaar.
 • Je salaris binnen salarisschaal H2 is afhankelijk van je opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring. De bedragen in de schaal zijn op basis van een 38-urige werkweek.
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. 
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.
 • Voor externe kandidaten is de mogelijkheid voor uitbreiding van de functie met taken op het gebied van onderwijs en onderzoek in de relevante vakgebieden bespreekbaar. 

6. Praktische informatie en solliciteren 

Je kunt uitsluitend solliciteren via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan Ronald Tinneveld. In het sollicitatieformulier lees je welke documenten je mee moet sturen met je sollicitatie. 

De eerste gesprekken vinden plaats op 17 juni. De eventuele tweede gesprekken vinden plaats op 28 juni. Je treedt bij voorkeur zo spoedig mogelijk in dienst. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten.

Dienstverband Bepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Gewenste startdatum 01-07-2024
Salaris Hoogleraar 2
Salaris
 • € 6648 - € 9680
Aantal posities 1
Uren 0,3
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Land Nederland
Referentienummer 21.009.24
Contact
 • Ronald Tinnevelt, 024-3615539, ronald.tinnevelt@ru.nl
Gepubliceerd 08-05-2024
Uiterste datum 02-06-2024

Terug naar vacatures